Här tar vi upp ett antal invändningar som ofta kommer på tal i samband med matavfall och avfallskvarnar i Stockholm.

  • "Vi kommer att samla in matavfallet i gröna påsar som kommunen nu inför"

Så här ligger det till:
Kommunens tjänstemän bestämmer inte hur ni ska samla in ert matavfall, utan kommunens politiker, vilka är de som bestämmer i en kommun, har godkänt avfallskvarnar som ett sätt att samla in matavfallet och valet ligger på er som BRF eller fastighetsägare.

  • "Vi har så svagt lutande rör mellan köken och avloppsstammen så vi måste spola med jämna mellanrum för att det inte ska bli stopp"

Så här ligger det till:
Avfallskvarnen har en pumpeffekt som gör att vattnet med det finmalda matavfallet pumpas iväg i röret med en kraft som håller rent i röret. Man minskar risken för stopp om man sätter in kvarnar i fastigheten och slipper i de flesta fall att spola köksstammarna.

  • "All energi försvinner om man spolar ut matavfallet i avloppssystemet"

Så här ligger det till:
Institutet för Kemiteknik vid Lunds Universitet har forskat runt förluster i ledningsnät då man tillför matavfall från avfallskvarn och konstaterar i nedanstående förstudie att det är låga förluster. Däremot finns det olika studier som visar på stora förluster då man samlar in med "Gröna Påsar" och att bara runt 46% är kvar då påsarnas innehåll kommer fram till rötkammaren vilket är slutstationen både för påsar och det som kommer via kvarnar, se dokument nedan: